HK FUNCTIONAL HIT

FUNKTIONELL TRÄNING

Funktionell träning ger dig kondition, styrka, stabilitet, rörlighet, balans och koordination på samma gång och om du tränar på högre nivå även explosivitet. Med funktionell träning kopplar du ihop kroppens olika delar och tränar din kropp som en enhet. Funktionell träning är därför en träningsform som stärker det rörelsemönster du behöver för att “klara dig i just din miljö “.

Vi varierar de funktionella övningarna i ett högintensivt pass, i det vi kallar för ”Functional HIT” (Funktionell HögIntensivTräning) .  Passet ser olika ut för varje dag och ambitionen är att hjälpa dig att komma i ditt livs form för att anta vardagens utmaningar utan svårigheter. Passen består av fyra stycken delar: uppvärmning, teknik, styrka och HIT.

Passet är unikt på flera sätt, dels då alla övningar och vikter alltid anpassas efter individen och att övningar samt upplägget alltid förändras mellan passen för att få deltagarna allsidigt tränade. Träningen är effektiv och rolig! Man kan träna Functional HIT både som nybörjare och elit då man endast utgår från sig själv och sin egen kapacitet. Dessutom skapar det en stark teamkänsla när man kämpar tillsammans i mindre grupper om 12-16 delt.