Uppv. Värm för kommande övningar
Teknik. Squatclean & Push jerk
A Three piece magic
Min 0-10 AMRAP:
5 Deadlift*
5 Squatclean
5 Push jerk
* Weight on bar: 60% of your clean or jerk (the lesser of the two)
Min 10-12 Vila
Min 12-20 AMRAP:
5 Bent over barbell row**
5 Chest to bar pushup
5 Squatjumps
**Reduce weigtht on bar as needed

Min 20-22 Vila
Min 22-30 AMRAP:
20 Double unders alt. X3 singel
10-20 rep V-ups alt. Tuck crunch*
10-20 s Hollowhold*
10-20 rep Archrocks*
*välj ett utmanande antal för alla övningar.