Uppv. Scap.depr, lunges, jumprope
Teknik. Bulgarian split squats
A 4 sets of:
8+8 Bulgarian split squats w KB
vila 1 min
2-8 rep strikt Toe to bar alt. Benlyft
10-20s L-sit alt. Tucksit hold
vila 1 min
B 5 rounds for time of:

5 Devilspress *
10 KB DL
15 KB Thrusters
30 DU alt. X3 singel
* Välj utmanande vikt