Uppv. Bearcomplex
Powerclean & Jerk
A 2 rounds of intervals:
A1 AMRAP 2 min:
2-4-6-8 osv reps of:
Alt. DB Snatch 22,5/15kg
Pullups alt. Ringrodd
vila 2 min
A2 2 min Run for distance
vila 2 min
A3 AMRAP 2 min:
2-4-6-8 osv reps of:
Clean & Jerk 61/43kg
Lateral burpee over bar
vila 2 min
A4 2 min Run for distance
vila 2 min innan nästa varv