Uppv. Squats, lunges och shuttleruns
Teknik. Backsquats m stegrande bel
A Backsquats, in 15 min find a heavy set of 5 reps, then: 10 reps 80% of A
B EMOM 8 min:
Varannan Squatjumps/Jumping lunges
30s/30s
C Tabata 8 x 20/10
Monsterwalk:
Miniband över skorna
Gå framåt, höftbrett isär
Gå sidledes vänster
Gå Bakåt, höftbrett isär
Gå sidledes höger
x2