Uppv. Värm för kommande övningar
Teknik. Pushpress
A 12 min for both partners to find a heavy set of:
3 rep Pushpress (from rack)
B AMRAP 14 min:
AMAP Unbroken wallballs
each switch and buy in:
10 syncro burpees
6 pistols
8 KB Swing 32/24kg*
* Välj utmanande vikt du klarar 8 rep i rad på.