Uppv. Hopprep, lunges, bottom up press
Teknik. Overhead walking lunges
A Öva på alla ingående övningar för B-delen och hitta vikt + reps
B EMOM 10 min:
1) 5-10 reps of: Toes to bar + V-ups*
2) 10 rep OH Walking lunge*
gå direkt till nästa EMOM:
EMOM 10 min:
1) 30-50 DU alt. Öva DU
2) Handstand hold**
* Välj utmanande antal reps och vikt för OH Lunges (step forward)
** AMRAP 45s of:
Handstand walk
Handstand against wall, shouldertaps
Handstand facing wall
Pike handstand, feet om box