JAG VILL SÄGA UPP / FRYSA MITT MEDLEMSKAP

Vill du frysa eller säga upp ditt medlemskap? Är du osäker? Läs om frysnings möjligheter i info-rutan.

Vad är orsaken till att du vill frysa / säga upp ditt medlemskap?

Kan jag göra uppehåll i mitt medlemskap?

Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl. Betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd bestäms så långt i förväg som möjligt i samband med beviljande av frysning. Beviljad frysning av medlemskap skall göras skriftligen där skälet till frysningen skall anges.

När frysningsperioden enligt överenskommelse upphör startar medlemskapet automatiskt om medlem ej inkommit med ytterligare uppgifter som stryker fortsatt frysning.

 Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:

  1. a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg.
  2. b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg.
  3. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader.
  4. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.
  5. e) Vid utlandsresa minst tre sammanhängande månader utanför Sveriges gränser mot uppvisande av intyg (t.ex biljett, bokning eller visum).

 

Frysning beviljas ej för:

– självvalt träningsuppehåll

– semester

– hög arbetsbelastning på sitt arbete eller av andra liknande skäl.

Kontakta Anna på anna@halsokompaniet.se om du har frågor kring upphehåll i ditt medlemskap.