Som tilläggstjänster kan vi också erbjuda Personlig Tränare, ForMe, Weight Trainer, Massör och Sjukgymnast som
kommer till anläggningen, för mer information prata med receptionen. Dessa tjänster ingår inte gratis i medlemskapet.