GDPR

Dina personuppgifter är trygga på Hälsokompaniet
Som medlem på Hälsokompaniet kan du räkna med att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt. Med
anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och
förtydligar vi våra medlemsvillkor och vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

GDPR


DINA PERSONUPPGIFTER ÄR TRYGGA PÅ HÄLSOKOMPANIET 

Som medlem på Hälsokompaniet kan du räkna med att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt.

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi våra medlemsvillkor och vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för
dig som är medlem. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Hör av dig till oss på info@halsokompaniet.se om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Ta gärna del av de uppdaterade villkoren på www.halsokompaniet.se.

Varför behöver vi dina uppgifter?
Hälsokompaniet i Arvika AB är en privat träningsanläggning som verkar för att aktivera människor i fysisk aktivitet och en ökad hälsa och välmående genom att erbjuda en mängd olika träningsformer och paketerade lösningar för den som vill uppnå detta. För att kunna erbjuda en så kvalitativ tjänst som möjligt till alla medlemmar (kunder) så behöver vi
lagra en del data om varje individ såsom:
– Namn
– Telefonnr.
– Adress
– E-postadress
– Personnr.
– Kontonr. (vid betalning via autogiro)
– Andra uppgifter som t ex träningsprogram, dokumentering om viktiga uppgifter och
kontakter som gjorts mellan medlem och Hälsokompaniet.
– Betalkort (denna tjänst finns ej idag men kan komma i framtiden för att underlätta för
medlem att handla på Hälsokompaniet)
– Ev. läkarintyg som påverkar betalningen för medlemskapet

Då vissa medlemmar har annan betalare, t ex förälder, arbetsgivare, sambo etc som INTE är medlemmar, behöver Hälsokompaniet av förklarliga skäl lagra ovanstående uppgifter även på dessa betalare, trots att de inte är medlemmar i bemärkelsen att de inte tränar. Detta för att kunna fullgöra
de ekonomiska överenskommelserna.
Om medlem mot förmodan vill avsluta medlemskapet i Hälsokompaniet så sparar vi alla uppgifter i vår databas i upp till 3 år, detta för att underlätta för ett framtida nytt medlemskap samt för att ha tillgång till historiken i det avslutade medlemskapet om frågor uppstår i efterhand. Om avslutad
medlem ändå önskar raderas ur Hälsokompaniets databas så görs detta på begäran så snart som möjligt när alla överenskommelser, såsom t ex bindningstid, ev. skulder mm, fullföljts av bägge parter.

Läs gärna de uppdaterade medlemsvillkoren på vår hemsida www.halsokompaniet.se

Personuppgifterna kan komma att användas för statistik, informationsutskick, viss marknadsföring. Detta för att utveckla vår verksamhet för att passa medlemmarna ännu bättre. Alla uppgifter
anonymiseras i så lång utsträckning som möjligt. Det kan även vara så att personuppgifterna lämnas vidare till extern part såsom t ex försäkringsbolag,
inkassotjänst, ev koncernbolag (finns ej idag).

Som medlem (kund/konsument) har du rätt att begära ut alla uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig, viket också ligger i vårt intresse. Du har också viss rätt till
begränsning av behandling av dina personuppgifter (som t ex vid skyddad identitet). Du har rätten att
begära en radering av dina uppgifter i vårt kundregister (den s.k. ”rätten att bli bortglömd”), under förutsättning att alla åtaganden har fullföljts. Du har även rätten att tacka nej till massutskick och
direktreklam.

Hälsokompaniet ser denna informationsskyldighet som en självklarhet. Denna information skickas ut
till samtliga personer som är registrerade i vårt kundregister. Informationen finns även tillgänglig på vår hemsida www.halsokompaniet.se samt i utskriven form i vår reception under tiden 25 maj till 30 juni.

Med vänlig hälsning
Tony Hasselmark
Hälsokompaniet