FAMILJETRÄNING

8-12 ÅR

Vår tanke med Familjeträning 8- 12 år är att den vuxne och dess barn skall träna tillsammans med samma övningar där vi anpassar utifrån både barnets och den vuxnes träningskapacitet och träningserfarenhet.

Föräldern/barnets vuxne hjälper och peppar sedan barnet utifrån dess behov och syftet är att barnet och den vuxne skall erhålla både träningseffekt och social samvaro tillsammans.

Vårdnadshavare kräver medlemskap hos Hälsokompaniet. Är man ej medlem som vårdnadshavare hjälper vi dig att lösa ett tillfälligt medlemskap under terminen.

ANMÄLAN VIA WEBSHOP