VÅRTERMINEN STARTAR V. 4

PRIS : 990 KR FÖR 10 TILLFÄLLEN
(EARLY BIRD PRIS TILL 10 JANUARI 2023)

MÖJLIGHET ATT FÅ FAKTURA TILL NÄSTA BARNBIDRAG FINNS.
KONTAKTA DÅ EMMA PÅ 0570-10888 ALT. MAILA TILL EMMA@HALSOKOMPANIET.SE

SISTA ANMÄLAN 10 JANUARI ANMÄLAN SKER VIA HÄR