HK Functional HIT

FUNKTIONELL TRÄNING

Funktionell träning ger dig kondition, styrka, stabilitet, rörlighet, balans och koordination på samma gång och om du tränar på högre nivå även explosivitet. Med funktionell träning kopplar du ihop kroppens olika delar och tränar din kropp som en enhet. Funktionell träning är därför en träningsform som stärker det rörelsemönster du behöver för att “klara dig i just din miljö “.

Vi varierar de funktionella övningarna i ett högintensivt pass, i det vi kallar för ”Functional HIT” (Funktionell HögIntensivTräning) .  Passet ser olika ut för varje dag och ambitionen är att hjälpa dig att komma i ditt livs form för att anta vardagens utmaningar utan svårigheter. Passen består av fyra stycken delar: uppvärmning, teknik, styrka och HIT.

Passet är unikt på flera sätt, dels då alla övningar och vikter alltid anpassas efter individen och att övningar samt upplägget alltid förändras mellan passen för att få deltagarna allsidigt tränade. Träningen är effektiv och rolig! Man kan träna Functional HIT både som nybörjare och elit då man endast utgår från sig själv och sin egen kapacitet. Dessutom skapar det en stark teamkänsla när man kämpar tillsammans i mindre grupper om 12-16 delt.

HK Functional HIT Skills

 

WORK SHOP
Våra HK Functional HIT Skills ligger i regel en gång i månaden i vårat bokningsbara gruppträningsschema på ”HK Functional HIT SKILLS”. Här lär man sig de nio grundövningarna i HK Functional HIT vg teknik och utförande. Allt för att Du skall få ut så mycket som möjligt av din träning, förstå hur du kan anpassa övningar utifrån dina egna förutsättningar samt träna säkert och effektivt!

HK Functional HIT skills vänder sig såväl till nybörjaren som till den vana HK Functional HIT deltagaren och leds av certifierade instruktörer.

{

“HK Functional HIT Skills va mycket intressant och lärorikt, fick flera “aha” upplevelser och en hel del tips om hur man kan tänka och utveckla sin träning”Nina Benzon

“HK Functional HIT Skills var mycket intressant och givande, gav mig mycket bra insikt i Xfit och bra teknik genomgång av grunder som jag kan bära med mig i min egna HK Functional HIT träning. Kommer aldrig tveka att vara med på någon WOD efter detta.. Mycket bra och kunniga instruktörer” – Fredrik Gahm