Uppv. Löpning, Pressar, squats
Teknik. Strikt press med ökande belastning
A 7-5-3-1 striktpress
mellan set, gör 50m Farmers walk
med 2 x KB, utmanande vikt
B 3 rounds for time of:
600m run
5 Frontsquats BW from floor
10 Lateral burpees over bar
vila 2 min
Timecap 24 min på B-delen