Uppv. Rodd, pushups, KB-swingar
Teknik. Wallclimbs
A 4 rounds of:
3-6 ringdips, hold last rep in bottom
5-10s
vila 1 min
3-10 strikta TTB
vila 1 min
B Teams of 2, AMRAP 20 min:
400m run med medicinboll 9kg, båda springer med varsin boll
10 Wallclimbs
30 KB Swing 32/24kg
90 DU:s alt. X3 Singel