Uppv. Rörlighet axlar, vrister, pushups, shuttleruns
Teknik. Box HSPU
A 4 sets of:
5 Box HSPU (Deficit om man kan)
3 Neg. HSPU mot vägg
vila 2 min mellan set
B 4 sets of:
6-12 Frontsupport wallwalks
10-20 Shouldershrugs
10-20 Hollowrocks
vila 1 min mellan set
C AMRAP 12 min:
400m run
12 TTB
10 Boxjump overs