Uppv. Hopprep, Scap.depressions, bearwalk
Teknik. Ringdips (kipp)
A 4 rounds of:
6-8 rep Ringrows, feet on box
vila 1 min
3-5 rep Dragonflags, håll emot 5-8 sek
B 10-9-8….1 of:
DL 125% BW/BW
Ringdips alt. Boxdips
20 DU mellan varje varv alt. 60 singel