Uppvärmning: Hopprep
”Team WOD”
Amrap 20 min
300/300 Run
16 Box jumps 60/50cm varannat hopp
10 Medball kast till varandra 9/6kg
1 min Plank hold båda
8/8 Russian twist utmanande vikt
Stretcha: Hela kroppen