Uppv. Kosacker, rörlighet baksida, throws
Teknik. Marklyft med stegrande belastning
A 5-5-5-5 Deadlift 80%+
vila 2-3 min mellan set
B Team of 2, AMRAP 12 min:
20 KB Thrusters 24/16kg
20 Wodshop Medball throws 9/6kg
2m mellan, 20 per sida.
20 Boxjumps, vartannat hopp
20 Partner situps, 2m