Uppv. Squats, kosacker, down&ups
Teknik. Backsquat med stegrande belastning
A Backsquats 7-5-3-7-5-3
vila 2-3 min mellan set
Ökande vikt, andra vågen av squats
skall vara lite tyngre än första.
B Tabata
Burpees
Hollowrocks/Superman