Uppvärmning: Bear Complex
WOD
AMRAP 20 minuter
1 min Jägarvila
15 Thrusters 43/30kg
20 Pull ups
25 Abmat-sit ups
30 Pushups handrelease
Stretcha: Hela kroppen