Uppv. Rörlighet axlar, Ropepulls
Teknik. OHS
A Öva teknik på OHS och hitta en arbetsvikt för B (5 OHS) from floor
B EMOM 20 min:
1) 5 OHS @A
2) 8-15 Burpee over bar
3) 1-3 Ropeclimbs
4) 8-15 Wallballs
5) REST