Uppv. Squats
Teknik. Backsquats med stegrande belastning
A Backsquat 7-5-3-5-3
vila 2-3 min, ökande vikt per set
och våg av femmor och treor.
B Teams of 2:
EMOM 8 min:
30s WALLBALLS, 30s REST