Uppv. Vrister/axlar, bearwalk, shuttleruns hollow/arch
Teknik. C&J
A På 5 minuter
Hitta 2 Rm av C&J
B 5 rounds of:
200m run
10 C&J (70% av vikten i A)
15 Burpees
C 3 rounds for quality of:
10 vandrande planka från armbågar till raka armar
10 tuck crunch to hold alt. Tuck crunch
10+10 sideplank lifts
vila 1 min mellan set