Uppv. Rörlighet höfter, squats
Teknik. Backsquats med stegrande belastning
A Every 3 min for 4 sets:
3 rep Backsquat, 3 sek paus i botten
B EMOM 10 min:
5 DL 50/35kg
5-8 Squatjumps
5-8  Pushups