Uppv. Värm för kommande övningar

Team WOD

Amrap: 30 min

20 Partner sit ups 9/6kg

20 Box jumps 60/50cm varannat hopp

20 Pull ups / Plank hold

200/200m run