Uppv. TGU Abmat, rörlighet baksida lår

KB C&J

A  5 sets of:

2 TGU + 4 Windmills/sida

vila 60s mellan sidor och set.

B EMOM 16 min:

1) 5+5 KB C&J (utmanande vikt)

2) 20-40s alt. One arm deadhang

3) 30-50 DU alt. 45s öva DU

4) 5-10m Overhead walking lunges/sida