Uppv. Värm för kommande övningar
A TEAMWOD   Double the fiftys
One partner starts with:
50 Boxjumps
50 KB Swing 24/16kg
50 Abmat situps
50 Deadlift 70/50kg
50 Burpees
Partner two starts with:
50 Pullups
50 OH Plate lunges 20/15kg (on site)
50 Pushups
50 Wallballs
50 Double unders
Man får inte gå vidare till nästa övn förrän teammaten är klar med sin, tex. Boxjumps/pullups
När man är klar med runda 1, så byter man plats och partner 1 gör övningarna partner 2 började med.