Uppv. Värm för kommande övningar
Teknik. KB Snatch
Team of 2, For time:
En jobbar, en vilar.
120 Gobletsquats 32/24kg
120 KB Swings 32/24kg
120 Boxjumps 60/50cm
120 KB Snatch 24/16kg
buy out:
120 partner situps medball 9/6 (all 3)