BORN TO MOVE

Les Mills BORN TO MOVE™ är en gruppträningsform som är skapad för barn –och ungdomar.

Barnen lär sig att dansa och röra på sig genom musik, texter och steg som är specifikt åldersanpassade för varje åldergrupp. Den huvudsakliga målsättningen är att barnen har roligt och får uppleva en positiv känsla av rörelse och aktivitet, vilket vi tror i sin tur leder till fortsatt glädje och lust att röra på sig. Finns i grupperna 2-3 år, 4-5 år. 6-7 år och 8-12 år.

Barn behöver en aktiv vardag, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig. Samtidigt vet vi idag att många barn sitter för mycket stilla och ges inte möjligheten att vara fysiskt aktiva. Våra barnträningskurser innehåller inga tävlingsmoment och både flickor och pojkar är välkomna att delta. Den huvudsakliga målsättningen med vår barnträning är att barnen har roligt och får uppleva en positiv känsla av rörelse och aktivitet, vilket vi tror i sin tur leder till fortsatt glädje och lust att röra på sig.

Och precis det vill vi att barn som deltar på LES MILLS BORN TO MOVE™ serien ska uppleva. Att rörelse innebär något positivt och kul. Dessutom vet vi att barn som rör på sig tränar sin motorik, kroppskontroll, får bättre självförtroende och en positiv självbild. Genom att låta barn uppleva glädjen att röra på sig redan när de är små, ger du dem möjlighet att främja och befästa positiva fysiska vanor.

2-3 år
I den yngsta gruppen är alltid en förälder med. Här är dans och rörelser berättelser från sagornas värld. Tillsammans bildar text, musik och rörelse en upplevd saga och syftar till att barnen ska känna tillhörighet, trygghet och ha roligt. Barn upplever nyfikenhet i berättelsen och vill veta vad som händer härnäst och känna sig duktiga. Rörelserna är mycket enkla men ger kraftfulla vägar till kroppskännedom och balans.

All musik är på svenska!

4-5 år
I den här gruppen är barnen  med utan sina föräldrar. Originalmusiken är skriven för att engagera barnen i en berättelse, bygga upp självförtroende och utveckla färdigheter. Rörelserna barnen gör till berättelsen utvecklar balans, koncentration, förmågan att tolka musik och röra sig till en rytm. Vi fortsätter dansa i sagornas värld, en magisk värld fylld av fantasi och skratt.

Musken är på svenska med inslag av engelska!

6-7 år
I den här åldersgruppen introduceras basövningar inom träning. Rörelserna är anpassade till åldersgruppens nivå och blandas med lek och skratt. På så sätt bygger barnen upp sina färdigheter och sitt självförtroende. Här har instruktören möjlighet att anpassa upplägget efter gruppen för att behålla barnets motivation, fokus och intresse. Genom rörelserna utvecklar barnen sin kroppsmedvetenhet, balans, koordination och kontroll. Musiken är på både svenska och engelska, och vi sjunger med i texterna som vi rör oss till.

All musik är på engelska och består av egenskiven musik, radiohits och covers!

8-12 år
I den här åldersgruppen utvecklar vi basövningarna som introducerades i 6-7 årsgruppen. Rörelserna kommer från dans, kampsport, yoga och kroppsviktsövningar. Under klassen har vi flera olika lekar för att jobba med kroppens muskler och öva på att samarbeta. Den här åldersgruppen kan ibland bli uttråkade eller distraherade av annat, därför är passet alltid dynamiskt och ändras efter gruppens behov för dagen. Allt för att behålla barnens engagemang. Under klassen lägger vi stor vikt på hur det känns, istället för hur det ser ut. På så sätt bygger vi upp barnens självförtroende ovh skapar en drivkraft att vilja lära sig mer.

Musiken är på engelska och består till största del av radiohits eller covers!

Elin Eriksson Carlström

Elin Eriksson Carlström

Lic. Born To Move instruktör

Billy Magg

Billy Magg

Born To Move ansvarig / Lic. Born To Move instruktör

Meline Söderholm

Meline Söderholm

Lic. Born To Move instruktör